การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 4.95 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขนาดไฟล์: 1.43 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 2.56 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 2.77 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 868 KB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 2.04 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์: 603 KB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 1.52 MB.

ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์