ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูล

02-210-8888 ต่อ 5123
ir@tnrcondom.com