ราคาหลักทรัพย์ - TNR

ราคาล่าสุด
11.60 THB

เปลี่ยนแปลง
-  -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
51,336

ปรับปรุงเมื่อ
07 ธันวาคม 2565 16:36
 

วันก่อนหน้า

ราคาเปิด

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
/

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
/

 

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

-

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น  หุ้น
ราคาซื้อ  บาท
ราคาขาย  บาท
% คอมมิชชั่น  %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %