ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี :
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 9:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 9:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร